Just nu har vi väldigt högt tryck på beställningar, så leveranstider kan vara något längre än normalt. 

Vi har regelbundna kampanjer på vår Plantavdelning under våren!

Se årets nya växter här! 🌱👈🏼

Flerårige planter (flerårige planter)

Her finner du flerårige, nyttevekster som ikke trenger å sås på nytt år etter år.

Fordelen med flerårige avlinger, bortsett fra tid og arbeidsinnsparing på såing, er at jorden du dyrker på blir stående mer uforstyrret og dermed har tid til å gå tilbake til sitt naturlig balanserte stadium. Flerårige avlinger binder også mer karbondioksid i jorda og reduserer dermed karbondioksidutslipp fra dyrkingsrelatert aktivitet.

Flerårige avlinger er mer konkurransedyktige mot ugress (som vanligvis er ettårige) og mindre følsomme for tørke takket være deres bedre utviklede rotsystemer. Flerårige avlinger tar bedre vare på næringsstoffene da bakken alltid er dekket og dermed reduserer jordutvaskingen. Det dypere rotsystemet gir de flerårige vekstene bedre forutsetninger for å utnytte tilgjengelige næringsstoffer i de lavere jordsmonnene, noe som gjør dem mindre følsomme for næringsmangel samtidig som de bidrar til økt sirkulasjon av næringsstoffer mellom de ulike jordlagene. Likeledes beskytter de langlivede staudenes rotsystem mot erosjon da røttene er med på å holde jorda på plass – dette er spesielt tydelig i for eksempel høylandsplantasjer hvor bakken skråner.

Bygger du opp en avling av flere stauder, vil du til slutt sitte igjen med en hage som mer eller mindre tar vare på seg selv. Tanken er å erstatte potensielt ugress med nytteplanter av lignende art. Vær oppmerksom på forskjellen mellom rotdybden til ulike planter og dekk bakken med dine egne plantevalg uten risiko for å utsette plantene for tøff konkurranse. Et tips er også å dekke bakken med flis – da bygger det organiske materialet i bakken seg opp mens du bestemmer deg for hva du vil dyrke, samtidig som ugrasveksten hemmes.