Vi har nu hunnit ifatt med vårens alla beställningar och leveranstider beräknas vara åter till det normala.

Under säsongen har vi regelbundna kampanjer på vår Plantavdelning!

Se årets nya växter här! 🌱👈🏼

Perenner (fleråriga växter)

Här hittar du perenna, användbara växter som inte behöver omsås år efter år.

Fördelen med perenna grödor förutom sparad tid & arbetskraft på sådd är att marken du odlar på lämnas mer ostörd och får därmed tid på sig att återgå till sitt naturligt balanserade stadie. Perenna grödor binder även mer koldioxid i marken och minskar på så sätt koldioxidutsläpp från odlingsrelaterad aktivitet. 

Perenna grödor är mer konkurrenskraftiga mot ogräs (som oftast är annueller) samt mindre känsliga för torka tack vare deras bättre utvecklade rotsystem. Perenna grödor tar bättre vara på näringsämnen då marken alltid är täckt och minskar på så sätt urlakning av jordar. Det mer djupgående rotsystemet ger de perenna grödorna bättre förutsättningar för att ta vara på tillgänglig näring i de lägre jordmånerna, vilket gör de mindre känsliga mot näringsbrist samtidigt som det bidrar till en ökad cirkulation av näringsämnen mellan de olika jordlagren. Likaså skyddar de långlivade perennernas rotsystem mot erosion då rötterna bidrar till att hålla marken på plats - detta är särskilt tydligt i t ex höglandsodlingar där marken sluttar. 

Om du bygger upp en odling av fler perenna växter blir du så småningom lämnad med en trädgård som sköter sig mer eller mindre själv. Tanken är att ersätta potentiella ogräs med användbara växter av liknande karaktär. Ta vara på skillnaden mellan olika växters rotdjup och täck marken med dina egna växtval utan risk att utsätta växterna för hård konkurrens. Ett tips är även att täcka marken med träflis - då byggs det organiska materialet i marken upp under tiden du bestämmer vad du vill odla samtidigt som ogrästillväxt hämmas.