Just nu har vi väldigt högt tryck på beställningar, så leveranstider kan vara något längre än normalt. 

Vi har regelbundna kampanjer på vår Plantavdelning under våren!

Se årets nya växter här! 🌱👈🏼

Plantesoner - Svenske soner & USDA-soner i Sverige og resten av verden

Den svenske soneinndelingen

I følge den svenske standarden er det 8 forskjellige vekstsoner i Sverige: sone 1 er den varmeste med en gradvis overgang til den kaldeste sonen 8.

For å se den fullstendige versjonen av det svenske sonekartet, produsert og vedlikeholdt av Swedish Garden Association, se lenken nedenfor til deres digitale sonekart:

Riksförbundet Svensk Trädgård sitt digitale sonekart

Riksförbundet Swedish Garden sitt digitale sonekart

USDA-soner for Sverige

Den mer internasjonale soneinndelingen som ofte sees er basert på "USDA Hardiness Zone Map". I følge dette systemet er Sverige dekket av USDA-sonene 2a til 8b. Her er de lavere tallene – i motsetning til det svenske systemet – de kaldeste. 2a er derfor kaldest, mens 8b markerer de varmeste områdene.

Hvis du skal prøve å oversette de forskjellige systemene til hverandre kan du tenke at vår svenske sone 1 representerer USDA sone 8-7, derfra går du gradvis nedover USDA sonene mens du går opp i tallene til de svenske sonene for å finne den respektive motparten. De forskjellige systemene måler og deler imidlertid ikke sonene sine på samme måte, så en helt korrekt oversettelse er ikke mulig. Det er bedre å slå opp det aktuelle stedet på et USDA-sonekart i stedet. Se linken nedenfor:

Sverige Plant Hardiness Zone Kart

USDA-soner Sverige (USDA-soner Sverige)

USDA-soner for hele Europa

Så vidt vi vet, er det ikke noe levende kart som viser USDA-soner for Europa. Men det er noen statiske kart – kartene under er de vi synes er klarest. Dataene som ligger til grunn for kartene er kanskje ikke hentet fra det siste året, men det gir en god oversikt over hva som foregår.

USDA-soner for hele verden

Det er heller ikke et verdensomspennende levende kart for USDA-soner. Men i tilfelle du ønsker å få en oversikt over hvordan dyrkingssonene ser ut rundt om i verden målt med USDAs metode, kan du ta en titt på bildet nedenfor.

Som i tilfellet med Europa-kartet er heller ikke dette kartet basert på de aller nyeste dataene, men det gir en oversikt.