Vi erbjuder nu upphämtning för er som vill hämta själva: välj det kostnadsfria alternativet "Hämtning i butik" i kassan.

Se årets nya växter här! 🌱👈🏼

Växtzoner - svenska zoner & USDA-zoner i Sverige och resten av Världen

Den svenska zonindelningen 

Enligt den svenska standarden finns det 8 olika odlingszoner i Sverige: zon 1 är den varmaste med gradvis övergång till den kallaste zonen 8. 

För att se den fullständiga versionen av den svenska zonkartan, framtagen och underhållen av Riksförbundet Svensk Trädgård, se länk nedan till deras digitala zonkarta:

Riksförbundet Svensk Trädgårds digitala zonkarta

Riksförbundet Svensk Trädgård's Digitala Zonkarta

USDA-zoner för Sverige

Den mer internationella zon-indelningen som man ofta kan se är baserad på "USDA Hardiness Zone Map". Enligt detta system omfattas Sverige av USDA zon 2a till 8b. Här är de lägre numren - i kontrast till det svenska systemet - de kallaste. 2a är alltså kallast medan 8b markerar de varmaste regionerna. 

Om man ska försöka översätta de olika systemen till varandra kan man tänka att vår svenska zon 1 representerar USDA zon 8-7, därifrån går man gradvis ner på USDA zonerna medan man går upp i numren på de svenska zonerna för att hitta respektive motpart. De olika systemen mäter & indelar dock inte sina zoner på samma sätt, så en helt korrekt översättning är inte möjlig. Det är bättre att kolla upp platsen i fråga på en USDA-zonkarta istället. Se länk nedan:

Sweden Plant Hardiness Zone Map

USDA-zoner Sverige (USDA-zones Sweden)

USDA-zoner för hela Europa 

I vår vetskap finns det ingen levande karta som visar USDA-zoner för Europa. Men det finns några statiska kartor - nedanliggande kartor är de vi tycker är tydligast. Datan som ligger till grund för kartorna är möjligen inte hämtad från det senaste året men den ger en bra översikt av vad som gäller. 

USDA-zoner för hela världen

Inte heller finns det en världsomfattande levande karta för USDA-zoner. Men, ifall du vill få en överblick om hur odlingszonerna ser ut runtomkring i världen mätt med USDA's metod kan du ta en titt på bilden nedan.

Som i fallet med Europakartan är inte denna karta heller baserad på den allra senaste datan, men den ger en överblick.